Privacyverklaring IFN Recruitment

IFN Recruitment houdt zich bezig met het werven en selecteren van financiële professionals. Wij bemiddelen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hierin willen wij kandidaten en opdrachtgevers zo optimaal mogelijk bedienen. Hierbij slaan wij persoonsgegevens op. Wij hebben te maken met persoonsgegevens van kandidaten en van opdrachtgevers. Wij garanderen dat wij discreet en zorgvuldig omgaan met deze informatie.

Voor het verwerken van uw gegevens maken wij gebruik van een externe partij. Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten en daar is beschreven hoe zij omgaan met de privacy en de beveiliging van de persoonsgegevens. De verwerker van de gegevens voldoet aan de vereisten van  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerkersovereenkomst is op te vragen bij IFN Recruitment.

Kandidaten:

Als u solliciteert op een vacature dan vragen wij om een CV waarin persoonsgegevens staan. Deze gegevens bewaren wij tot 4 weken na de sluiting van de sollicitatieprocedure. Omdat wij u in de toekomst ook willen blijven helpen met nieuwe vacatures vragen wij uw toestemming om de informatie 12 maanden te bewaren. U behoudt te allen tijde het recht om deze goedkeuring weer in te trekken of om inzage te krijgen in de persoonsgegevens.

Als blijkt dat u past binnen het profiel van de vacature dan zullen wij uw CV aan de werkgever voorleggen. Wij doen dit in strikte vertrouwelijkheid en zullen dit alleen doen met uw toestemming.

Opdrachtgevers:

Om u de best mogelijke service te bieden vinden wij het belangrijk om contact met u te onderhouden. In dit kader slaan wij telefoonnummers, emailadressen, functietitels en namen op in het systeem van de verwerker. U heeft te allen tijde het recht om ons te verzoeken deze informatie op te vragen of te verwijderen.